Tävlingsinfo


Gästbox tilldelas enligt lista vid stallbacksinfarten. Frågor ang tilldelning av box, kontakta inskrivningen. Du som anländer dag före tävlingsdag eller har andra särskilda önskemål, kontakta oss så fort som möjligt. 1/2 spånbal per box ingår. TingsrydTravets rengöringsutrustning för gästboxar tillåter endast träspån och gödsel. Hö, halm, ensilage eller kraftfoder får inte ligga kvar på golvet eller stallgången. Du som fodrar din häst med hö/kraftfoder måste använda nät eller krubba. Medicinering oavsett typ är ej tillåten i stallarna.

Spolspiltor för stall A-D & Vet finns i spolstallet mellan stall B och C. Spiltor till utbildningsstallet finns mellan utbildningsstallet och stall D. 
 
Sulkytvätt finns på kortsidan av spolstallet. Endast kallvatten.
 
Parkering sker längs staketet till höger om infarten samt på planen. Endast hästtransporter, funktionärer och kuskar. Hästägare hänvisas till publikplats.
 
Hundar skall hållas kopplade på området
 
Barnvagnar är av säkerhetsskäl inte tillåtna på stallbacken
 
Vojlockar lämnas ut i inskrivningen. Skall återlämnas hela och rena
 
Omklädningsrum finns i Ryttartorpet på baksidan samt i utbildningsstallet
 
Mat Café Ryttartorpet är öppet under hela tävlingsdagen
 
Toaletter finns i cafét, kuskrummet, spolstallet samt utbildningsstallet
 
Kuskrum finns i Ryttartorpet
 
Distansmarkeringar finns varje "kvartsmile" (402,5 m) samt varje 100 m. In- utfart till banan sker vid defileringsvolten intill publikplats.
 
Värmningen öppnar två timmar före första start. På ponnybanan är förvärmning tillåten i motionstempo. 
 
Defilering Samling i defileringsvolten i högervarv enligt utrop från ekipagekontrollant. Defilering sker i rätvarv, ekipagen vänder tillbaka strax före första kurvan och kör tillbaka för en provstart på publiksidan. Anspänd checkrem är tillåten.
 
Provstart med startbil se programmet
 
Utrustning Delar av Börjes Tingsryds sortiment finns till försäljning i inskrivningen
 
Hovslagare finns ej tillgänglig
 
Alkotest Alla kuskar ska infinna sig i inskrivningen i god tid före loppen för alkotest
 
Bestraffning meddelas på resultatlistorna
 
ID-kontroll och provtagning sker i veterinärstallet
 
Travarhälsan Våra funktionärer söker upp er om detta är aktuellt
 
Veterinär och olycksfall Kontakta inskrivningen
 
Hästambulans finns vid defileringsvolten
 
Vinnartavla kan beställas av vår fotograf


info@tingsryd.travsport.se