Tingsryd Travet


Post och besöksadress:

Travbanan 1
36230 Tingsryd 
Tel: 0477-55130
Mail: info@tingsryd.travsport.se

Kansliets Öppettider

Måndag - Fredag 10:00 - 14:00

Kontaktpersoner

Ordförande i Tingsryd travsällskap
Sven-Åke Gustafsson
070 659 22 39
sven-ake.gustafsson@tingsryd.travsport.se

Travbanechef & Tävlingsledare
Jens Oscarsson
070 146 60 03 (telefontid 10-15)
jens.oscarsson@tingsryd.travsport.se

Travskoleansvarig
Marie-Louise Rungegård
070 526 22 82
marie-louise.rungegard@tingsryd.travsport.se


info@tingsryd.travsport.se