I juli 2003 stod allt klart för invigning av Sveriges senaste och därmed nyaste travanläggning som byggts helt annorlunda alla andra befintliga över 30 travbanor i Sverige. Anläggningen är belägen på en plats som vissa kallar” i de djupa smålänska skogarna ”men som vi på platsen bosatta benämner så här – En ort som geografiskt ligger bra beläget med goda förbindelser nära svenska öst-, syd- och västkusten. Vi må nämna exempelvis att det inom ett upptagningsområde på max 20 mils omkrets med Tingsryd i centrum finns miljoner bosatta människor vilka är tänkbara besökare vid kommande- större tävlingar. Hästriket Tingsryds kommun inväntar bara på allt större tävlingar.

Alla människor som var med från starten, idekläckare och visionärer, hästfolk av allehanda slag, ideellt arbetande personer, sponsorer och kommunen gjorde en helt fantastisk insats vid planeringen och byggnationen av inte bara Sveriges utan även Nordens första och i dag enda milebana. Man drömde, man planerade och framförallt man vågade. Skeptiker menade att det publikt skulle bli svårt men detta kom på skam under invigningstävlingen då det kom 12.000 personer, som bevistade evenemanget. Att den stora publiken inte finns på plats i dagsläget någonstans på någon travbana i Sverige med undantaget elitloppet är beklagligt men samtidigt har banorna, tack vare alla tävlingar som sänds i TV, väl så stora tittarskaror. Enkelt uttryckt skulle vi på Tingsryd Travet få lika stor publik, som Solvalla en normal V75 dag. Kanske till och med att vi med vår unika bana skulle dra mer publik därför att publik/ spelare skulle få se något nytt i tävlingssammanhang.

Travbanan i Tingsryd är planerad och byggd efter en av världens mest kända travanläggningar -Meadowlands USA. Banan är konstruerad med fantastiska långsträckta kurvor, som är extra skonsamma för hästarna vilket ligger i linje med god djurvälfärd. Vill man ha snabba lopp så finns alla möjligheter då elithästar besöker banan. Omnämns också ofta att de långsträckta kurvorna är perfekta för träning av unghästar.

Vi som i dag är verksamma med att driva travet i Tingsryd beklagar att vi ännu inte efter snart 20 verksamma år med en mile bana i Sverige fått äran av att köra ett 75 lopp på anläggningen. Tyvärr för oss, funktionärer, medlemmar och sponsorer men mest tyvärr för hela Sveriges travpublik. Vi är den enda banan, som kan leva upp till mottot förnyelse inom travtävlingar i kombination med övriga innovationer, som man idag söker från högsta nivå.

Den 26/7 2003 dagen före den stora invigningen av milebanan öppnades den 800 meter långa ponnybanan, som också var ett efterlängtat projekt. Tingsryd hade en lång tradition med just ponnyekipage som under 70, 80 och 90 talet gjort sig kända inte bara runt hemtrakten utan som tävlat vida omkring i Sverige. Detta har varit grunden för den utbildningsverksamhet som drivits genom olika travskolor på anläggningen.

Sedan invigningen 2003 har det på inneplanen, som i yta motsvarar 18 fotbollsplaner, tillkommit en gräsbana, två grusbanor och en islandsoval. Alla byggda efter internationell standard. Efter 2017 har en publikhall invigts och under vintern 20/21 har banan byggts ut med ett nytt säkerhetsspår. Samtidigt förlängs upploppet till att bli Sveriges i särklass längsta med sina 300 meter. Flyttning av målområdet innebär också att ett nytt domarhus byggs för att stå klart till första tävlingen i maj 2021. Mer påbörjat är en ny rakbana, som skall färdigställas under 2021 i en första etapp för att i en framtid kunna förlängas. Slutligen kan nämnas redan igångsatt men samtidigt i särklass största framtida arbete, som är att iordningställa hela resterande innerplan för att göra allt mer lättskött och ge ett snyggare intryck.

Under de snart passerade 20 år, som anläggningen varit i gång, har driften skötts av i ett första skede Tingvalla Travsällskap, som lade grunden till dagens anläggning. Därefter följde några år med ansvaret lagt på Tingsryd häst och sportanläggning för att idag tagits över av Tingsryd Travsällskap. I denna korta och hoppande historik finns naturligtvis oerhört mycket mer att nämna men av största vikt är att alla som varit involverade och fört travet och anläggningen framåt skall känna en stolthet för allt som uträttats. Visionen och målet kvarstår emellertid ännu. V75 i Tingsryd.

Tingsryd Travet är en levande berättelse om att allt är möjligt.

Läs gärna Madelaine Agmells berättelse om Tingsryd Travet - Examensarbete "Ett osannolikt projekt mitt ute i ingenstans"


info@tingsryd.travsport.se