Tävlingsinfo

Allmän information vid ponnytravtävlingar


Startlista: www.travsport.se och påwww.tingsrydtravet.com
Inskrivningen öppnar: kl. 09.30, tel 0477-551 30.
Genomgång: (Om autolopp finns under tävlingdagen) 11.45 kuskgenomgång gällande autostart på TingsrydTravet, samling vid inskrivningen.
Övrig information: 0701-46 60 03.
Strykningar: Om du ska stryka din ponny (godkänt skälmåste finnas) Ring 0701-46 60 03,
tävlingsdagen 0477-551 30 (Inskrivningen).
Program: Finns att tillgå på tävlingsdagen iinskrivningen.
Boxlista: Finns i inskrivningen. Vid tidig ankomst eller vidövernattning kontakta ansvarig för boxarna för besked om vilka boxar Ni har blivit tilldelade på tel 0723688167
Boxar: 50 kr/st + moms, debiteras via Svensk Travsport. Boxarna ska tömmas helt efter tävlingsdagen, gången ska sopas. Ej tömd box debiteras med 300 kr.
Startavgift: Debiteras via Svensk Travsport.
Värmning: Ponnybanan öppnar för värmning kl. 10.00 och stänger 11.40 för sladdning och vattning. Milebanan är öppen för värmning hela dagen (utom på upploppet) Det är också tillåtet att värma mellan loppen på ponnybanan utom efter vissa lopp då vi preparerar banan. Tänk på att inte störa prisutdelningen.
Pauser: Det är inga pauser utan det är 20 min mellan varje lopp.
Kvallopp: Körs efter sista loppet.
Provstarter: Efter defilering skall provstart ske nedanför måldomartornet på upplopps sidan gäller samtliga lopp. (ponny får vara uppkäkad i defilering) Provstart bakom startbil körs kl. 11.00 först kör vi kat A sedan kat B en långsam och en snabbare provstart i varje kategori. 
Ponny - Startbil: Vid start med startbil och uppsamlingen är i kurvan så finns det endast 7 spår i kurvan. Därför går häst nr 1 ned bakom 2:an, 8:an håller sitt ytterspår hela tiden och när man går ur kurvan går nr 1 fram och tar sitt spår. Hästarna i led 2 backar bak i kurvan för att sedan gå fram och ta rätt position.
Starthjälp: Kom ihåg att anmäla i inskrivningen om medhjälpare kommer att vara med i starten. (Huvudstarter är den som godkänner om starthjälp får användas)
Lopp: Under pågående lopp så tillåts endast tjänstgörande funktionärer på innerplanen, detta gäller även er som agerat starthjälp.
Prisutdelning: Alla prisplacerade får sina priser i vinnarcireln på ponnybanan direkt efter loppet när målordningen är fastställd.
Matservering: Café Ryttartorpet är öppet hela tävlingsdagen och där hittar du bl a hamburgare, korv, dricka och glass.
Parkering: Ej tillåten mellan stallarna, parkera på anvisad parkeringsplats.
Allmänt: Visa varandra hänsyn och respekt under tävlingsdagen.


info@tingsryd.travsport.se