Tingsryd Travsällskap


Vår verksamhet är till för våra medlemmar och därför är ett medlemskap en självklarhet för att kunna deltaga i våra aktiviteter. Vi önskar att du som medlem hjälper till som funktionär på våra aktiviteter. Vi anordnar tävlingar, träningar, viss kursverksamhet och olika evenemang.
 
Som medlem är du olycksfallsförsäkrad när du befinner dig på anläggningen.
 
Avgifter:
Junior 16 år 50kr
Senior 150kr
Familj 300kr
 
Vill du bli medlem?
Betala in avgiften på Bankgiro 115-7056
Skicka namn, adress, personnummer, telefon och mail till info@tingsryd.travsport.se.


info@tingsryd.travsport.se