Förhållningsregler på anläggningen


För att flera discipliner ska kunna samsas på anläggningen har vi upprättat förhållningsregler.

  • Travbanorna korsas endast vid defileringsvolten. God uppsikt gäller!
  • Parkering på stallbacken sker till höger om stallarna längs med staketet
  • All ridning/körning på området sker på egen risk. Staket och avgränsningar vid ridbanorna är inte kompletta
  • Vid travträning gäller ytterspår i bakvarv och innerspår i rätvarv
  • Vid ridträning i galopp får man endast använda ytterspåren och då i bakvarv. Detta för att inte slita på underlaget i innerspåret.

Visa hänsyn till varandra!


info@tingsryd.travsport.se