16 maj, 2021

Säsongspremiär 2021

Dags för säsongspremiär på Tingsrydtravet. Dessvärre utan publik!

Den 16 maj startar årets första tävling på Tingsryds och även Sveriges milebana. Sedan tävlingsavslutet 2020 har mycket hänt på anläggningen. Ekonomin vi byggt upp sedan omstarten 2015/16 har tillåtit oss att göra stora investeringar på banan och på området i övrigt. Spännande att se hur förändringarna kommer att tas emot av publik/spelare och aktiva i övrigt. Vilka förändringar talar jag då om?

För det första har vi byggt ett nytt säkerhetsspår vilket från och med 2021 skall vara klart på alla svenska travbanor. Vidare passade vi på att förlänga upploppssträckan till att bli den i särklass längsta på en svensk travbana. Enligt bankonstruktören skulle det nya upploppet bli 300 meter men efter nya beslut av ST att samtliga svenska travbanor skall genomgå mätningar som utgår från helt rät linje blev de 300 meterna i stället 285 meter. De flesta banorna har tillgodoräknat sig runt 15 meter in i sista sväng vilket nu inte längre gäller.

En annan stor förändring är vårt nya domartorn som byggts vid nya mållinjen. Tyvärr gick inte det befintliga tornet att flytta men samtidigt har det framförts att det gamla tornet ligger för långt ifrån banan. Avstånd runt 30 meter till skillnad mot det nya, som endast står 10 meter från bankant. Gamla tornet kommer emellertid att kunna användas till viss del. Alla förändringar på och runt banan har inneburit stort arbetsinsatser av Linson vad det gäller få all datorteknik och övrig elektronik på plats och att bli funktionell. Folk skulle bara veta hur mycket sladdar/ kopplingar/installationer som behövs för att allt skall fungera för att kunna genomföra en tävling och som dessutom innebär att Kanal 75 kan få ut acceptabla bilder till all publik/spelare som finns runt om i Sverige, Norden och Europa.

Nu tillbaka till dagens tävling. Ni som deltager i någon form skall känna er varmt välkomna till TingsrydTravets årspremiär. Jag kan inte önska att ni alla kan vinna men jag kan verkligen önska er samtliga lycka till. Ett litet tips på vägen till alla ekipage och då främst till er kuskar. Första kurvan efter start kommer snabbt varför det bör bli lite annorlunda tänk gällande loppet. Dessutom kommer längre fram Sveriges längsta upplopp med större möjligheter för de tävlande. Året 2021 kommer för vår del att innebära totalt 11 tävlingar varav fyra är för ponny. En extra ponnytävling har flyttats till Tingsryd ifrån Karlshamn som ställer in sina sommartävlingsdagar på grund av coronaeländet. Dessutom flyttas en övrig tävling till vår bana av samma anledning. Vi ser gärna att personal ifrån Karlshamn kommer att medverka och kommer att känna sig varmt välkomna under dessa extra tävlingsdagar. 2016 hade vi två tävlingsdagar/år och fem år senare genomför vi elva tävlingsdagar/år. Dags för STL nästa år?

Sven-Åke Gustavsson
Ordförande Tingsryd Travsällskap

Sponsorer