Vårterminen på travskolan

Kursstarter vecka 4


Travskolan erbjuder kurser för ban och vuxna i alla åldrar. På https://www.travskola.se/skolor/tingsrydtravets-travskola/ finns information om vårens kursutbud. 

Välkommen med din anmälan!

Publicerad fredag 15 januari 2021. info@tingsryd.travsport.se