Toppbild arrangemang 
Även om TingsrydTravet framförallt riktar sig till hästverksamhet, och i synnerhet mot travsporten, har anläggningen under senare år anpassats, och öppnat upp för att kunna anordna helt andra typer av arrangemang.
Det har tex hållts loppmarknad, bilbingo, konferens, motionslopp, skogsmässa, service för rallybilar, hundkapplöpning och modellflygsuppvisning på travbanans utrymmen.

På TingsrydTravet arrangerar Blekinge Classic Car Club årligen Sveriges största veteranmarknad på stallbacken, där en del av knallarna håller till i uteboxarna. Marknaden kompletteras med veteranbilsutställning på milebanan.